CENGİZ BEKTAŞ… BİR BİLGE KİŞİ.. BİR BÜYÜK USTA..BİZDE KALAN İZLER DEĞİL, BİZDEN KALAN İZLER YAŞAR..

  Yıl 2006, Geyre Vakfı Afrodisias Kazıları için Aydın'ın Geyre Köyünde bir Müze Salonu yapılması adına tanışmıştım kendisi ile..2008 Yılında açılışını yaptığımız ''Sevgi Gönül Sebasteion Tapınağı'' Salonunu bizlere kazandıran değerli Hocamız 20 Mart 'ta aramızdan ayrıldı. ... Read more

HAYATLA NASIL BAŞA ÇIKABİLECEĞİMİZİ GÖSTEREN KAFKAVARİ REÇETELER..1.

İnsanlık tarihi , bir yolcunun iki adımı arasındaki süreden ibarettir. Çinli bilge Lao Tzu, Tao Te Ching kitabında bin kilometrelik bir yolculuk tek adıma başlar der. Bu özlü söz, iki bin yıldan eskidir ama birçoğumuzun varoluşsal, duygusal ve ekonomik krizlere bağlı olarak her şeye tekrar başlamak zorunda kaldığı günümüzde bile geçerliliğini sürdürmektedir. Read more

ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ NEDİR?

İnsanlık tarihi boyunca, ilkel dönemlerden tarım toplumuna, oradan da sanayi toplumuna, günümüzde ise post endüstriyel topluma doğru yapısal bir değişme görülmektedir. Buna bağlı olarak her dönemin kendine has özelliklerinden kaynaklanan iş ilişkileri ortaya çıkmaktadır. Tarih boyunca her konuda esas faktör olan bilginin, iktisadî üretimde ve dolayısıyla da iş ilişkilerinde önemli bir rolü olduğu ortadadır. Bilgi, başka bir deyişle onun bir tezahürü ... Read more

HER YENİ YIL’A , YENİ MANİFESTO..

2019'da gerçekleştirdiklerim:

  • Alfa Bioenerji Kenan Boyraz hocamızdan aldığım eğitim ve I.derece Master Alfa Bionerji Uygulayıcısı olmak,
  •  AİLE DANIŞMANI olmak ,
  • Bu kapsamda YAŞAM KOÇ'luğu ile ilgili olarak yeniden ... Read more

TABULA RASA ‘ BOŞ BİR LEVHA- BEYİN ‘ JOHN LOCKE

17. yüzyılın en önemli düşünürlerinden John Locke'a göre insan zihni doğuşta boş bir levha gibidir. John Locke bu levha için Latincede boş levha anlamına gelen ‘tabula rasa’ deyimini kullanıyor. Zaman geçtikçe bu boş levha deneyimlerle, öğrenilenlerle dolar. Locke, insanın yaşamındaki tek yol göstericinin akıl olduğunu savunur. İnsanın, yol göstericisi olan aklını kullanıp, her türlü gelenek ve otorite baskısından kurtularak özgür düşünceyi ... Read more

YAZMAK RUHUN GEOMETRİSİDİR. PLATON

YAZMAK RUHUN GEOMETRİSİDİR. PLATON Read more

MAKAMINI KAYBEDERSEN ÜZÜLME! GÜNEŞ DE HER SABAH DOĞAR VE AKŞAM BATAR. PLATON..

MAKAMINI KAYBEDERSEN ÜZÜLME! GÜNEŞ DE HER SABAH DOĞAR VE AKŞAM BATAR. PLATON.. Read more

BEDEN TERBİYESİ RUHU EĞİTMEK İÇİNDİR. BEDENLERİN DOĞRULUP DÜZELMESİ RUHUN DOĞRULUP DÜZELMESİNİ SAĞLAR. PLATON, DEVLET, S. 43

  • Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.
Platon, Devlet, s. 43
Read more

KANT’IN NUMEN-FENOMEN AYRIMI VE BİLGİ ANLAYIŞI, NUMEN NEDİR, FENOMEN NEDİR?

Eğer pembe çerçeveli gözlükler takıyorsanız, görsel deneyiminizin her yönü renklenecektir. Onları takıyor olduğunuzu unutabilirsiniz, ama onlar hâlâ gördüklerinizi etkilemeye devam eder. Immanuel Kant (1724-1804), hepimizin dünyayı bunun gibi bir filtreden geçirerek anladığına ve böyle ... Read more

FELSEFE VE METAFİZİK ÜZERİNE DERS NOTLARI

Geleneksel felsefede çoğu zaman metafiziklerin temel ön dayanakları, o metafizik sistem içinde temellendirilmiştir. Buna karşılık Kant, metafiziğin temellerini metafiziğin dışında bir yerde, saf aklın genel yasalarında arıyor olması yolu ile diğer düşünürlerden ayrılmaktadır. Kant’ın saf akla yönelttiği eleştiri ile mümkün deneyimin sınırları belirlenecek ve mümkün deneyimin a priori koşulları ortaya çıkarılacaktır. Metafiziğin olanağının ... Read more